Diehtosiida 

Bures boahtin SSO ruovttusiidui!
Sis-Finnmárkku studeantaovttastusa (SSO) váldodoaibma lea fállat Sámi allaskuvlla studeanttaide buriid fálaldagaid beroštumiid ja dárbbuid mielde. SSO lea studeanttaid miellahttoorganisašuvdna Sis-Finnmárkkus. SSO jođihuvvo studeanttaid čálgonjuolggadusaid (ovttastus lága) vuođul. Lea vuođđudus (stiftelse) ja iešeaiggát gos stivra lea bajimus oaivámuš. SSO lea vuođđuduvvon 30.08.1995.