Ledige boliger pr. 30.12.15

Gahkkorluodda fiskes

Ledige boliger pr. 2.5.2016
Vi har følgende boliger ledige:
Syv, 14,5 m2 (møblert)

Alle boliger har inkludert internett. Hybler 14,5 m2 har også inkludert strøm.

Send inn søknad på e-post: sso@samiskhs.no


Søknadsskjema: 
Viesso ohcan skovvi_SA
Viesso ohcan skovvi_NO
House Application_EN