SSO disponerer følgende boliger for utleie:
  • 16 leiligheter på 40 m2 i Hánnoluohkka (ca. 100 m fra Høgskolen)
  •   4 leiligheter på 60 m2 i Hánnoluohkka  (ca. 100 m fra Høgskolen)
  •   2 leiligheter på 86 m2 og 2 leiligheter på 97 m2 i Gáhkkorčorru  (ca. 1 km fra Høgskolen)
  • 18 hybler i Lulit-Gáhkkorluodda  (ca. 2 km fra Høgskolen)

 

Hannoluohkka rukses Gahkkorluodda fiskes

Gahkkorcorru