Ghkkorčoru barnehage


Ghkkorčoru barnehage


Mobil:
952 82 389 Barnehagestyrer
975 09 363 Bl avdeling
479 75 650 Rd avdeling
975 17 220 Gul avdeling

Adresse:
Ghkkorčoru mnidgrdi
Ghkkorčorru 1
9520 Guovdageaidnu


Ghkkorčoru studentbarnehage har ogs en kjempefin blogg som du finner her:
http://gahkkorcorustudentbhg.blogspot.com/