Studentsamskipnaden i indre-Finnmark (SSO) er en velferdsorganisasjon for studenter og skal i samarbeid med Samisk Høgskole skape et godt helhetlig læringsmiljø.
 Studentsamskipnadenes virksomhet er regulert i lov av 14. desember 2007. Loven gir den enkelte høgskole/universitet det strategiske ansvaret og studentsamskipnaden det operative ansvaret for studentenes helhetlige læringsmiljø.


SSO er en stiftelse og ble stiftet 1.juli 1995.


 


Samskipnadens velferdstilbud 


·         studentboliger 


·         barnehage


·         kantine


·         samt økonomisk støtte til studentaktiviteter


Bolig
SSO har 24 leiligheter og 18 hybler til disposisjon.


Barnehage
Når du er student ved Samisk høgskole så er du sikret barnehageplass i studietiden. Vi har 3 avdelinger i barnehagen for barn 9 mnd. – 5 år.


Kantine
Studenter ved Samisk høgskole har mulighet å kjøpe billig og god mat ved studentsamskipnadens kantine.