Vaktmester

Vaktmester
Om du trenger hjelp fra vakmesteren ved SSO sĺ kan du ta kontakte han:

Per Nils Saari
Tel. +47 78 44 84 32
Mobil: +47 908 399 39
E-boastta:
perns@samiskhs.no