Vanlige spørsmål fra studenter

Når kan man søke om bolig?
Bolig kan du søke hele året. Vi tildeler bolig etterhvert vi får søknadene inn.

Hvor kan jeg søke om tildeling av bolig?
Du kan stikke innom SSO administrasjonen eller søke på internett her.

Er det depositum?
Ja det er 1. månedsleie i depositum. Når du flytter ut og leiligheten er i den stand når du flyttet inn får du tilbakebetalt depositumet.

Hvor får jeg nøkler?
Nøkler får du ved administrasjonen ved SSO.

Hva følger med leieprisen?
-
I Hánnoluohkka er internett inkludert i leiepris.
- I Gáhkkorčorru er internett inkludert i leiepris. 
- I Lulit Gáhkkorluodda er internett, strøm og vaskemaskin inkludert leieprisen.

Er det mulig å benytte seg av motorvarmer til bil?
Beboerne ved Hánnoluokka 40 m2 og Lulit Gáhkkorluodda kan leie motorvarmer til kr 250 for en vinter.

Er det mulig å ta med egen møbler?
Alle hyblene er møblert. Leilighetene er ikke møblert. Ved behov for bortsetting av SSO møbler til uthus så må dette avtales med vaktmesteren.

Kan jeg ta med egen oppvaskmaskin og vaskemaskin inn i boligen?
- I Hánnoluohkka er det mulig å ta med sin egen oppvask og vaskemaskin. Dette må avtales med SSO på forhånd.

- I Lulit Gáhkkorluodda finnes det en egen felles vaskemaskin i hvert hybelhus.


Hvordan sier jeg opp leiekontrakten og hvor lenge er oppsigelsestiden?
Oppsigelsen skal være skriftlig og oppsigelsestiden  er 1. måned og begynner å løpe fra den 1. påfølgende måned.

Kan jeg bo i boligen om sommeren? 
Du kan bo i boligen hele sommeren.


Skal SSO sjekke leiligheten ved utflytting?
Du bør ikke levere inn nøkkel før SSO har sjekket boligen og eventuelt godkjent denne. Ved utflytting så skal du i god tid avtale med SSO administrasjonen når leiligheten kan sjekkes. Om du leverer inn nøkkel før leiligheten er sjekket og godkjent kan du risikerer å betale alle utgifter for klargjøring av boligen.


Er det mulig å ta med husdyr?
Det er ikke lov å ta med seg husdyr i boligene. Boliger med egen inngang kan søke om å få ta med seg husdyr.

Er det lov å røyke i boligene?
Det er ikke lov å røyke inne i boligene og i fellesarealene.

Er det TV i boligene?
I Hánnoluohkka er det uttak for antenne. I Lulit Gáhkkorluodda er det TV i fellesstua.

Er det internett i boligene?
Det er trådløst internett i alle boligene.

Er det telefon i boligene?
Det er ikke telefon eller uttak for telefon i boligene.

Har jeg innboforsikring eller er forsikret når jeg bor ved SSO boligene?
Hver enkelte beboer må tegne sin egen innboforsikring.

Hvem vasker fellesarealene?
Beboerne vasker selv fellesarealene på skift etter vaskeliste. SSO sjekker hver torsdag om fellesarealene er vasket.

Når får jeg faktura og hvordan betaler jeg husleien?
SSO sender ut faktura på husleie i begynnelsen av hver måned. Faktura sendes med e-post. Du kan betale over bank eller med kort i kantina.

Hva skal jeg gjøre om jeg har mistet nøklene til boligen eller har glemt de?
Om du har mistet/glemt nøklene så må du ta kontakt med SSO administrajonen i kontortiden (934 77 201) eller med vaktmesteren (990 33 775) utenom kontortiden.
For nøkler som er mistet så må beboeren betale en erstatning på kr 500. Om SSO må komme og låse opp døren utenom kontortiden så er det ett gebyr på kr 250.