Manaidgardi

Barnehagepriser 01.05.15
 

Hva slags betaling

Studenter

Andre

Foreldrebetaling

Kr 2.450

Kr 2.580

50 % søskemmodersjon

Kr 1.225

Kr 1.290

Kost penger

Kr    160

Kr    200
Hvis barnehagen må holde stengt på hverdager så trekkes dette fra fakturaen.
Dagen før skjærtorsdag, pinse, jul- og nyttårsaften trekkes det for en halv dag. For vanlige helligdager er det ikke noe trekk.