august06 011
Inntak

Ett hovedopptak
Det er ett hovedopptak per år, søknadsfrist til hovedopptak er 1. april. De som søker om barnehageplass etter fristen tildeles barnehageplass fortløpende eller settes på venteliste til det evt. blir ledig barnehageplass.

Søknadsfristen er 1.april.

Søknaden om barnehageplass fylles ut elektronisk på Kautokeino kommunens hjemmeside:

https://www.guovdageainnu.suohkan.no/tjenester/barn-og-familie/barnehage/frister-soknadsskjemaer-sommerbarnehage-og-info/?sprak=1

1. Barn av studenter ved Sámi allaskuvla
2. SSO ansatte sine barn
3. Sámi allaskuvla ansatte sine barn
4. Andre søkere
5. Barn med funksjonshemming dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage
6. Barn som etter vurdering av faginstans trenger miljøforandring/ ekstra stimulering
7. Barn av aleneforeldre/ eller andre forhold som vil ha nytte av barnehagetilbud
8. Alders- og kjønnsfordeling i barnegruppa

Studentens ansiennitet skal bekreftes med betalt semesteravgift

Mere informasjon får du ved å ta kontakt med barnehagen.

E-mail:
Barnehagestyrer Roy Arild Rasmussen
Mobil: 952 82 389 E-mail:roy.rasmussen@ssosamas.no
sso.mg@ssosamas.no

952 82 389 Barnehagestyrer
975 09 363 Blå avdeling
479 75 650 Rød avdeling
975 17 220 Gul avdeling 

eller SSO administrasjonen
+ 47 934 77 201