august06 011
Inntak

Søknadsfristen er 1.april.

Søknaden med nødvendige vedlegg sendes til:
Gáhkkorčoru mánáidgárdi
Gáhkkorčorru 1
9520 Kautokeino

Eventuelle klager på inntak behandles i SSO styret.

Inntaket skjer i begynnelsen mai måned og andre inntak i begynnelsen august måned.

1. Barn av studenter ved Sámi allaskuvla
2. SSO ansatte sine barn
3. Sámi allaskuvla ansatte sine barn
4. Andre søkere
5. Barn med funksjonshemming dersom barnet etter sakkyndig vurdering er funnet å kunne ha nytte av opphold i barnehage
6. Barn som etter vurdering av faginstans trenger miljøforandring/ ekstra stimulering
7. Barn av aleneforeldre/ eller andre forhold som vil ha nytte av barnehagetilbud
8. Alders- og kjønnsfordeling i barnegruppa

Studentens ansiennitet skal bekreftes med betalt semesteravgift

Mere informasjon får du ved å ta kontakt med barnehagen.

E-mail:
maritrbs@samiskhs.no
sso@samiskhs.no

975 10 263 Barnehagestyrer Marit Ragnhild B Sara
975 09 363 Blå avdeling
479 75 650 Rød avdeling
975 17 220 Gul avdeling 

eller SSO administrasjonen
+ 47 78 44 84 30