Lunsjkort for studenter

kantina

Tilbud til studenter ved Samisk høgskole

Studentene ved Samisk høgskole kan kjøpe lunjskort til kr 600 hvor de får 10 varm lunsj.
På dette tilbudet vil en student spare ca kr 250.  

Hvordan fungerer dette i praksis?
- studenten kjøper lunsjkortet ved kantina og betaler kr 600
- hver gang studenten henter varm lunsj fra kantina så må lunsjkortet framvises og 
  kvitteres av kantine ansatt.