Leie av kantina

REGLER FOR LEIE AV KANTINA OG KJØKKEN VED DIEHTOSIIDA


 


Kantine og kjøkken leies ut  i forbindelse med konfirmasjon og dåpsarrangementer.


Leie av kantine og kjøkken er forbeholdt ansatte og studenter.


Ved flere søkere så avgjøres tildelingen ved at kantineutvalget foretar en loddtrekning i følgende prioritert rekkefølge:  1. Ansatte ved Diehtosiida
  2. Studenter ved Diehtosiida

 


1.         KANTINE / SITTEPLASSER


1.1        Det er 146 sitteplasser i kantinearealene.


1.2        Kantinearealene skal ryddes og rengjøres etter arrangementet.


            Rengjøring av gulv i kantine: VIKTIG!


            Det skal benyttes tørrmopp, og hvis nødvendig så skal spray med 
            vaskemiddel og fuktmopp
benyttes på vanskelige flekker og til slutt 
            tørkes med tørrmopp.


            Innføring av renhold gis av renholdsleder (Berit Bæhr Hætta,tlf.  92604625)        
            ved Diehtosiida.


1.3        Anviste toaletter skal benyttes i underetasjen. Toalettene skal etter  
      arrangementet
ryddes, vaskes og rengjørs av leietaker.


1.4        Stoler og bord skal settes på plass etter anvisning.


1.5        Leiepris for kantine/sitteplasser er kr 2500,- pr.dag.


 


 


2.         KJØKKEN


2.1       Ved utleie vil kjølerom og fryserom samt alle lagere være låst.


2.2       Det vil være tilgjengelig 2 stk. kjøledisker på kjøkkenet.


2.3       Alt av kjøkkenutstyr og maskiner er tilgjengelig for leietaker.


2.4       Leiepris kjøkken er kr 2500,- pr.dag.


2.5       Kjøkkenet skal etter leie være ryddet vasket og rengjort av leietaker.


2.6       Ved behov for kjøkkenhjelp fra SSO så faktureres det for timepris i tillegg.


2.7       Utleier gir leietaker innføring i bruk av kjøkkenet.


Innføring gis av kjøkkensjefen.


·        Ovner


·        Oppvaskmaskiner


·        Utstyr


·        Renhold


·        Søppelhandtering  


 


3.         KANTINE/KJØKKEN


3.1       Brekkasje og skader på kantine, kjøkken og utstyr må erstattes av  
     leietaker.


3.2       Ved mangelfull rengjøring belastes leietakeren tilleggsgebyr minimum kr
      1500,-


3.3       Ved leie av både kantine (sitteplasser) og kjøkken utgjør leie kr. 5000,- 
      pr.dag.


3.4        Det er bare lov å benytte anviste kantine- kjøkken- og toalettarealer i
      underetasjen.


3.5        Det er ikke lov å slippe folk eller oppholde seg i 1., 2. og 3. etasje.


3.6        Heis kan bare benyttes etter behov mellom 1 og underetasjen.


3.7        Det er røyking forbudt inne i Diehtosiida. Røyking kan skje på anviste
      røykeplasser ute.


3.8        Bygget stenges kl. 23.30. Da skal alle være ute og arealene skal være
       ryddet, vasket og 
rengjort.


3.9        Etter at arrangementet er avsluttett så skal SSO (Odd Mathis Hætta
tlf. 990 33 775)
kontrollere 
arealene og ta i mot nøklene til Diehtosiida.


3.10          Leie skal betales kontant, eller faktura kan sendes etter avtale.


3.11          Branninstruksen for Diehtosiida utleveres som et eget vedlegg.


3.12          Søknadsfrist er 1. oktober.