Trimrom

 

Treningsrommet ved Diehtosiida


Sudenter kan trene gratis ved treningsrommet i Diehtosiida. Treningsrommet er godt utstyrt med varierte treningsapparater. For å komme inn i treningsrommet så må du ha nøkkelkort som du får når du er registrert som student. I tilknytning til treningsrommet så er det også bastu der.

Ordensregler

Ø  Benytt kun rene innesko/løpe sko (sko som ikke brukes utendørs).

Ø  Vis hensyn til andre brukere av rommet.

Ø  Alle brukere av trimrommet har ansvar å rydde etter seg og sette utstyr på plass etter bruk.

Ø  Vær påpasselig med å tørke vekk svette/væske etter bruk av apparatene (spesielt elektroniske apparater som sykler, løpemaskin og romaskin).

Ø  Alt utstyr og inventar skal behandles med forsiktighet.

Ø  Utstyr/inventar skal ikke tas ut av trimrommet.

Ø  Utstyr/inventar som ødelegges eller skades vil kunne medføre erstatningsplikt.

Ø  Det er ikke anledning å ta med eget treningsutstyr/apparater til trimrommet.

Ø  Ordensregler vil være oppslått i lokalet. Vennligst respekter disse.

Ø  All trening skjer på eget ansvar og risiko.

 

Nøkkelkort

Ø  Trimrommet er et velferdstilbud til alle registrerte studenter ved Sámi allaskuvla og alle ansatte som har arbeidsplass på Diehtosiida samt andre som er gitt særskilt adgang. Nøkkelkortet gir adgang til trimrom, garderobe og sauna. Personer uten tildelt nøkkelkort har ingen adgang.

Ø  Nøkkelkortet er personlig og kan ikke overdras eller brukes av andre enn den det er registrert på.

Ø  Det kan bli foretatt kontroll for å sjekke at lokalene kun benyttes av personer med gyldig adgang/nøkkelkort.

Ø  Ved misbruk av nøkkelkort eller brudd på regler kan vedkommende bli nektet adgang til lokalene. 

 

Det er viktig at alle brukerne følger treningsstudioets reglement og hygieniske regler.  Treningsstudioet vil være ubemannet. Alle brukerne må derfor vise hensyn til andre og benytte utstyret slik som anvist.

 

GOD TRENING!

 

Reglene er vedtatt av styringsgruppa for Diehtosiida den 01.10.2009 og endret 28.01.2013