Her finner du en rekke viktige telonnummere.

Nødmummer:
Politi            112
Brann           110
Ambulanse   113

Lege i Kautokeino
Dagtid    +47 78 48 72 60
Kveld     +47 78 48 55 55

Tannlege:
Dagtid    +47 78 96 58 90       

Politi:
Dagtid    +47 78 48 43 68
Kveld:     02800 

SpareBank1 i Kautokeino:

Dagtid:   +47 913 02 781 
             + 47 915 66 006


Norsk kontonummer og D-nummer.
Om du er utenlansk student så anbefales det å søke om norsk bank kontonummer og D-nummer (midlertidig personnummer) så fort som mulig. 
Dette kan du gjøre ved Sparebanken1 i Kautokeino. Husk å ta med pass.


Kommunepsykologtjenesten

Psykologtjenesten skal være et lavterskeltilbud til hele befolkningen. Dette betyr at personer med milde til moderate psykiske vansker skal få tilbud hos kommunepsykologen. Tjenesten er gratis og skal være lett tilgjengelig (kort eller ingen ventetid).

Samtalene med psykologen kan innebære krisehjelp, støttesamtale, rådgiving, vurdering av alvorlighet og viderehenvisning, utredning, planlegging og initiering av ulike hjelpetiltak, oppfølging, korttidsterapier etc.

Man kan ta kontakt for ulike problemer som samspillsvansker i familien, angst, depresjon, traumer i familien, sorg, vold og overgrep (utsatt for eller utøver selv), atferdsvansker hos barn, mobbing, mistrivsel på skolen, rusproblemer, ensomhet, skolefravær.  

Individer og familier henvises til psykologtjenesten via andre kommunale instanser (barnevern, lege, PPT, helsesøster o.l) eller at folk selv tar direkte kontakt. Kontoret vårt er på helsesenteret.

Direktenummer til kommunepsykologtjenesten er: 78 48 73 55.
Mobilnumre: Anne Lene Turi: 930 95 123 og Margrethe Bals: 405 54 419
Epostadresser: anne.lene.turi@kautokeino.kommune.no  ja margrethe.bals@kautokeino.kommune.no


Åpningstider på hverdager kl. 08.00-15.30

Telefon: 78487275/ 78487276

 

Adresse til legekontoret:

Kautokeino Helsesenter

Sarritluodda 2
9520 Kautokeino