Her finner du en rekke viktige telonnummere.

Nødmummer:
Politi            112
Brann           110
Ambulanse   113

Lege i Kautokeino
Dagtid    +47 78 48 72 60
Bestill time
For timebestilling i Kautokeino eller Máze ringer du 78 48 72 60 på hverdager mellom kl. 08:00-11:00 og kl. 13:00-15:00.

For øyeblikkelig helsehjelp
For øyeblikkelig helsehjelp ring 116117 eller 78 48 43 20.

For akutt hjelp
For akutt hjelp eller fare for liv og helse ring 113.

Din samtale med AMK (113) og kommunens legevakt (116117) blir logget.

Tannlege:
Dagtid    +47 78 96 58 90       


Politi:
Dagtid    +47 78 48 43 68
Kveld:     02800 Norsk kontonummer og D-nummer.
Om du er utenlansk student så anbefales det å søke om norsk bank kontonummer og D-nummer (midlertidig personnummer) så fort som mulig. 
Dette kan du gjøre ved Skatteetaten i Alta. Husk å ta med pass.Kommunepsykologtjenesten
Psykologtjenesten skal være et lavterskeltilbud til hele befolkningen. Dette betyr at personer med milde til moderate psykiske vansker skal få tilbud hos kommunepsykologen. Tjenesten er gratis og skal være lett tilgjengelig (kort eller ingen ventetid).

Samtalene med psykologen kan innebære krisehjelp, støttesamtale, rådgiving, vurdering av alvorlighet og viderehenvisning, utredning, planlegging og initiering av ulike hjelpetiltak, oppfølging, korttidsterapier etc.

Man kan ta kontakt for ulike problemer som samspillsvansker i familien, angst, depresjon, traumer i familien, sorg, vold og overgrep (utsatt for eller utøver selv), atferdsvansker hos barn, mobbing, mistrivsel på skolen, rusproblemer, ensomhet, skolefravær.

Individer og familier henvises til psykologtjenesten via andre kommunale instanser (barnevern, lege, PPT, helsesøster o.l) eller at folk selv tar direkte kontakt. Kontoret vårt er på helsesenteret.

Direktenummer
Mobilnumre: Anne Lene Turi: 930 95 123 og Margrethe Bals: 405 54 419
Epostadresser: anne.lene.turi@kautokeino.kommune.no ja margrethe.bals@kautokeino.kommune.no
Åpningstider på hverdager kl. 08.00-15.30

Bestill time med sms
For timebestilling og andre henvendelser nåes psykolog på mobiltelefon. Du kan også bestille time pr SMS på mobil nr 930 95 123 eller 405 54 419. Det er mulighet for å bli henvist til psykologtjenesten av lege, helsesøster, barnevern, PPT eller skole.


Adresse til legekontoret:
Kautokeino Helsesenter
Sarritluodda 2
9520 Kautokeino