Studenthus

Studentene har et eget studenthus hvor studentene kan arrangere forskjellige arrangementer.
Om du vil vite mer om tilbudet sĺ kan studentstyret kontaktes