Studentstyret

Sámi allaskuvlla studentstyre 2014

Studentstyret har fem medlemmer og tre varamedlemmer. Studentstyret er studentenes øverste organ og har store påvirkningsmuligheter i alle saker som angår allaskuvla studenter.

Studentstyret utgjør:
 

Leder

 

 

Mikkel Rasmus Logje
Tel: +47 412 65 375
E-poasta: mikkelrasmus@hotmail.com

Styremedlem

 

 

Karen Máret Vars Siri
Tel: +47 971 09 681 
Epoasta: karenmaretvarssiri@gmail.com

Styremedlem

 
  Stig Arne Somby
Tel: +47 918 081 28 
E-poasta: stigarnesomby@hotmail.com

Styremedlem

 
  Olga Egorova
Tel: +47 918 68 869
E-poasta: sn.olga.egorova@gmail.com

Styremedlem

 
Berit Kristine Utsi
Tel:
E-poasta

  

   

Varamedlem

 
  Ellen Oddveig Hætta
Tel: +47 952 755 07
E-poasta: ellenoddveig@yahoo.no

Varamedlem

 
  Sergey Gavrilov
Tel: +47 410 771 54 
Epoasta: sapmelash@gmail.com

Varamedlem

  

Berit Ellen Skum
Tel: +47 456 66813
E-post: beas@live.no

   

Studentstyrets telefon: 93 28 21 22
E-post: studeantastivra@gmail.com

Studentstyrets oppgaver og ansvar
Studentene ved Sámi allaskuvla velger sitt eget studentstyre. Styret er studentenes øverste organ ved institusjonen. Studentstyret har fem faste representanter, og tre vararepresentanter. Studentsstyrets mål er å:

  • Styrke og forbedre studentenes sosiale miljø og faglige utbytte på institusjonen og fremme studentenes interesser.
  • Medvirke i alle saker som angår studentene, både faglige anliggender, saker knyttet til læringsmiljøet, det sosiale og studentevelferd.
  • Være høringsorgan i saker som behandles i høgskolestyret, læringsmijljø- og fagutvalg.
  • Ha kontakt med studentenes tillitsvalgte, høgskolestyret, SSO-styret, læringsmiljøutvalget, klagenemda og andre utvalg.  

Studentstyret har utarbeidet et hefte hvor man finner retningslinjer for styret, student-representanter i utvalg og navn på tillitsvalgte i de ulike studiene.


Måndlige møter med rektor og dekan.
Studentstyret har måndlige møter med rektor og dekan . På møtene drøftes aktuelle saker.

Studentrepresentasjon i institusjonens styringsorganer.

 2 representanter i allaskuvla styret.

 2 representanter i Forsknings- og utdanningsstyret

 2 representanter i læringsmiljøutvalget.

 2 representanter i skikkethetsutvalget.

 2 representanter i klagenemda.

 1 representant i inntaksnemda.

 1 representant i ansettelsesnemda for fagansatte.