Utdanningsstøtte

Her finner du info om utdanningsstøtte.


Lånekassen
Når du studerer i Norge så kan du få lån og stipend til høyere utdanning som er offentlig godkjent i Norge. Søkeren logger inn på lånekassen og søker over nettet. Søknadsfristen for høstsemesteret er 15 nomeber og 15 mars for vårsemesteret. Mere info finner du på lanekassen.no.


Utdanningsstøtte til svenske og finske studenter 
Svenske og finske studenter skal søke om utdanningstøtte i sine hjemland. Om man er registrert og bodd i Norge over 2 år så kan man søke lån og stipend ved lånekassen i Norge.

I Sverige søker man utdanningsstøtte ved www.csn.se .
I Finlandsøker man utdanningsstøtte ved www.kela.fi .
 

Stipend fra Sametinget
Det er mulig å søke om stipend  fra Sametinget i Norge.
Mere info finner du på Sametingets sine hjemmesider.


Kvotestudent
Er du tatt opp ved en høgskole eller et universitet på kvoteprogram for statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, land i Øst-Europa eller Sentral-Asia, kan du få støtte fra Lånekassen.